-

 *:

: ( ) :

E-mail *:

:

 *:

15  : , , , () , , , , . , ( .)

-15 : , , , () , , , , . , ( .).

: https://stalnoydom.ru/products/instrumentalnaya-stal/krug-goryachekatanyy-konstruktsionnyy-shkh-15/ ©

-15 : , , , () , , , , . , ( .).

: https://stalnoydom.ru/products/instrumentalnaya-stal/krug-goryachekatanyy-konstruktsionnyy-shkh-15/ ©

, , , 15 . , , , .

15

, , . , .  15 . , , .


 -15  : , , ,  () , ,  ,    ,  .   ,  ( .)  -15  : , , ,  () , ,  ,    ,  .   ,  ( .). : https://stalnoydom.ru/products/instrumentalnaya-stal/krug-goryachekatanyy-konstruktsionnyy-shkh-15/   ©  -15  : , , ,  () , ,  ,    ,  .   ,  ( .). : https://stalnoydom.ru/products/instrumentalnaya-stal/krug-goryachekatanyy-konstruktsionnyy-shkh-15/   ©   ,   ,  ,   15     .    , ,  ,  .  15   ,   ,   ,   .  ,    .  15        .  ,     ,   .


15

, , , . 15, 13001600. , , ,


12

-15, 89/

14

-15, 89/

16

-15, 89/

18

-15, 89/

20

-15, 89/

22

-15, 89/

24

-15, 89/

28

-15, 89/

30

-15, 89/

32

-15, 89/

36

-15, 89/

38

-15, 89/

40

-15, 89/

42

-15, 89/

45

-15, 89/

48

-15, 89/

50

-15, 89/

52

-15, 89/

56

-15, 89/

60

-15, 89/

65

-15, 89/

70

-15, 89/

80

-15, 89/

90

-15, 89/

95

-15, 89/

100

-15, 89/

110

-15, 89/

115

-15, 89/

120

-15, 89/

130

-15, 89/

140

-15, 89/

150

-15, 89/

160

-15, 89/

180

-15, 89/

190

-15, 89/

200

-15, 89/

210

-15, 89/

220

-15, 89/

230

-15, 89/

240

-15, 89/

250

-15, 89/

260

-15, 89/

270

-15, 89/


- . , , e-mail: komplekt-ek@mail.ru, :(343) 288-52-89 ().                

- (343) 288-74-36,
.

:

,

: 8 909 9999999

. , .

. .